Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség

Gyülekezetünk a Dél-Alföld legszebb kisvárosában, Szentes központjában található.

Életünket, hitünket, református keresztyénként (Kálvinista) éljük, melyet igyekszünk naponként a Szentíráshoz igazítani. Isten gyermekeiként, és mint Jézus Krisztus által megváltott tanítványok, legfőbb célunk felmutatni az evangélium igazságát, melyet a János 3,16 így foglal össze: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

BIBLIA

 

Mit tanít a Biblia a halottakról? (Sípos Ete Álmos előadása alapján)

A reformáció rövid története

 

HITVALLÁSAINK:

Apostoli Hitvallás (itt)

Heidelbergi Káté (itt)

II. Helvét Hitvallás (itt)

 

Lelkipásztor: Fehér Csaba

Főgondnok: Gyerkó Attila Levente

Gondnok: Panyik-Tóth János, ifj.

 

Intézményvezetők:

Dimákné Sebők Veronika (általános iskola)

Horváth Imre (idősek otthona)

 

Presbiterek:

Erdélyi Lajos

Kiss Péter

Ledóné dr. Darázsi Hajnalka

Nagy Zoltán

Nemecz Ágnes

Nyíri Dániel

Óvári Tímár Sándor

Panyik-Tóth János, ifj.

Panyik-Tóth Jánosné, id.

Tóth Tamás

Nagypál Julianna

 

Pótpresbiterek: