Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség

Gyülekezetünk a Dél-Alföld legszebb kisvárosában, Szentes központjában található.

Életünket, hitünket, református keresztyénként (Kálvinista) éljük, melyet igyekszünk naponként a Szentíráshoz igazítani. Isten gyermekeiként, és mint Jézus Krisztus által megváltott tanítványok, legfőbb célunk felmutatni az evangélium igazságát, melyet a János 3,16 így foglal össze: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

BIBLIA

 

Mit tanít a Biblia a halottakról? (Sípos Ete Álmos előadása alapján)

A reformáció rövid története

 

HITVALLÁSAINK:

Apostoli Hitvallás (itt)

Heidelbergi Káté (itt)

II. Helvét Hitvallás (itt)

 

Lelkipásztor: Fehér Csaba

Főgondnok: dr. Csikai Miklós

Gondnok: Bencs Ferenc

 

Intézményvezetők:

Karikó-Tóth Tibor (általános iskola)

Horváth Imre (idősek otthona)

 

Presbiterek:

Bíró Lászlóné

Busa József

Farkas Márta

Gyerkó Attila Levente

Ledóné dr. Darázsi Hajnalka

Nyíri Dániel

Panyik-Tóth János, ifj.

Panyik-Tóth Jánosné, id.

Tóth Tamás

Toókos Ferencné

 

Pótpresbiterek:

Komjáti Gábor

Nemecz Ágnes